21-01-2017

Aktualności

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

[2017-01-05]

Nastąpiła zmiana adresu e-mail Augustowskiego WOPR na:
kontakt@augustowskiewopr.pl


INFORMACJA

[2016-12-31]

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienioną umowę na realizację zadania publicznego:

 

1. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim od dnia 01.06. do 31.12.2016 r.

 

„Zrealizowano przy wsparciu finansowemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”.

 

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


OGŁOSZENIE

[]

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:
1. Nr 1/AWOPR/1/16 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w Powiecie Augustowskim”,
oraz umowę
2. Nr 1/AWOPR/2/16 „Prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim”.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego


KOMUNIKAT

[2016-10-01]

Uchwała nr 5/10/2016 Zarządu Augustowskiego WOPR

Zarząd, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu uchwala co następuje:
Zwołać Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Augustowskiego WOPR w celu zatwierdzenia zmian w statucie Augustowskiego WOPR, które odbędzie się w dniu 29 października 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie WOPR w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do powzięcia wiążących decyzji, drugi termin wyznacza się na dzień 29 października 2016 r. o godz. 11:00 w tożsamym miejscu.


KOMUNIKAT

[2016-09-22]

W dniu 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował nowe władze Augustowskiego WOPR, które zostały wybrane na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 15 marca 2016 r.

 

Skład nowych władz Augustowskiego WOPR:

 

Zarząd:

1. Prezes – Opolski Marek,

2. Zastępca prezesa – Woroniecki Michał Tomasz,

3. Sekreatarz – Burniewicz Paweł,

4. Członek – Olejnik Katarzyna,

5. Członek – Masiewicz Błażej,

6. Członek – Gajewicz Tomasz,

7. Członek – Raczkiel Mariusz.

 

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący – Bronakowski Łukasz,

2. Sekretarz – Prusko Anna,

3. Członek – Sewastianowicz Katarzyna.


INFORMACJA

[2016-08-02]

Tablice życia, które otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zostały przekazane do miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Augustowa:

1. Ośrodek Kolonijny „Jędrek”.

2. Ośrodek „BPIS”.

3. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

4. Oficerski Yacht Club RP.


INFORMACJA

[2016-06-12]


OGŁOSZENIE

[2016-06-02]

W dniu 1 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr 1/2016 

w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

na realizację następującego zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim od dnia 01.06. do 31.12.2016 r.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


Zawarcie umów z Województwem Podlaskim

[2016-05-21]

W dniu 20 maja 2016 r. zawarto następujące umowy:

Nr 1/AWOPR/1/16. 
Nr 1/AWOPR/2/16. 

w Białymstoku między Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

1. Annę Naszkiewicz – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego
2. Macieja Żywno – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa
2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

na realizację następujących zadań publicznych:

1. Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w Powiecie Augustowskim.
2. Prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim.


Alek! Byliśmy na ślubie Twojej córki Uli!

[2016-04-06]

zobacz


Stat4u
ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów