KURS NA STOPIEŃ RATOWNIKA WODNEGO

12 marca 2017

kurs na ratownika 2017

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, Augustowskie WOPR organizuje w okresie od 11  maja do 25 czerwca 2017 r. szkolenie na stopień ratownika wodnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
Egzamin praktyczny kończący szkolenie obejmuje m.in. przepłynięcie 400 m w czasie poniżej 8 min, przepłynięcie sposobem ratowniczym 50 m w czasie poniżej 55 s, przepłynięcie pod wodą 25 m połączone z wydobyciem dwóch zatopionych przedmiotów, holowanie tonącego na dystansie 150 m, umiejętność wiosłowania łodzią na czas. Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 606 693 045.

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się w dniu
11 maja 2017 r. o godzinie 18:00 w biurze Augustowskiego WOPR,
mieszczącego się przy ul. Sucharskiego 15 w Augustowie.
Zapisy osób chętnych na karcie zgłoszenia (pobierz),
którą należy przesłać na adres e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

12 marca 2017

kurs pierwszej pomocy 2017

Augustowskie WOPR prowadzi nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w bardzo atrakcyjnej cenie, który zostanie przeprowadzony w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach w weekendy (8 – 9, 15 – 16, 22 – 23 i 30 egzamin), w miesiącu kwietniu 2017 r.

Posiadanie tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o ratownictwie medycznym jest niezbędne w celu przystąpienia do kursu na ratownika wodnego.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 606 693 045.

Dane osób zainteresowanych proszę przesłać na adres
e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl do dnia 07 kwietnia 2017 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


UWAGA! BARDZO WAŻNE!

5 stycznia 2017

Nastąpiła zmiana adresu e-mail Augustowskiego WOPR na:
kontakt@augustowskiewopr.pl


INFORMACJA

31 grudnia 2016

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienioną umowę na realizację zadania publicznego:

1. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim od dnia 01.06. do 31.12.2016 r.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


OGŁOSZENIE

31 grudnia 2016

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:
1. Nr 1/AWOPR/1/16 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w Powiecie Augustowskim”,
oraz umowę
2. Nr 1/AWOPR/2/16 „Prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim”.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego


KOMUNIKAT

1 października 2016

Uchwała nr 5/10/2016 Zarządu Augustowskiego WOPR

Zarząd, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu uchwala co następuje:
Zwołać Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Augustowskiego WOPR w celu zatwierdzenia zmian w statucie Augustowskiego WOPR, które odbędzie się w dniu 29 października 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie WOPR w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do powzięcia wiążących decyzji, drugi termin wyznacza się na dzień 29 października 2016 r. o godz. 11:00 w tożsamym miejscu.


KOMUNIKAT

22 września 2016

W dniu 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował nowe władze Augustowskiego WOPR, które zostały wybrane na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 15 marca 2016 r.

 

Skład nowych władz Augustowskiego WOPR:

 

Zarząd:

1. Prezes – Opolski Marek,

2. Zastępca prezesa – Woroniecki Michał Tomasz,

3. Sekreatarz – Burniewicz Paweł,

4. Członek – Olejnik Katarzyna,

5. Członek – Masiewicz Błażej,

6. Członek – Gajewicz Tomasz,

7. Członek – Raczkiel Mariusz.

 

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący – Bronakowski Łukasz,

2. Sekretarz – Prusko Anna,

3. Członek – Sewastianowicz Katarzyna.


INFORMACJA

2 sierpnia 2016

Tablice życia, które otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zostały przekazane do miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Augustowa:

1. Ośrodek Kolonijny „Jędrek”.

2. Ośrodek „BPIS”.

3. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

4. Oficerski Yacht Club RP.


INFORMACJA

12 czerwca 2016


OGŁOSZENIE

2 czerwca 2016

W dniu 1 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr 1/2016 

w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

na realizację następującego zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim od dnia 01.06. do 31.12.2016 r.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku