8 kwietnia 2020


UWAGA! Zmiany w KPP w związku z pandemią!

7 kwietnia 2020

Ratownicy, którym termin ważności zaświadczenia kpp skończyła się w dniu 14 marca lub później pozostają ratownikami do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

„Art. 19. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:
1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;
3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.”

W związku z tym zaplanowana recertyfikacja na dzień 26 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się. 


SZKOLENIE NA STOPIEŃ RATOWNIKA WODNEGO

18 marca 2020

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, Augustowskie WOPR organizuje w okresie od 1 czerwca do 28 czerwca 2020 r. szkolenie na stopień ratownika wodnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

Egzamin praktyczny kończący szkolenie obejmuje m.in. przepłynięcie 400 m w czasie poniżej 8 min, przepłynięcie sposobem ratowniczym 50 m w czasie poniżej 55 s, przepłynięcie pod wodą 25 m połączone z wydobyciem dwóch zatopionych przedmiotów, holowanie tonącego na dystansie 150 m, umiejętność wiosłowania łodzią na czas. Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 606 693 045

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się
w dniu 22 maja 2020 r. o godzinie 18:00 w biurze Augustowskiego WOPR,
mieszczącego się przy ul. Sucharskiego 15 w Augustowie.

Zapisy osób chętnych na karcie zgłoszenia (pobierz plik: docpdf),
którą należy przesłać na adres e-mailkontakt@augustowskiewopr.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


RECERTYFIKACJA Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

18 marca 2020

W dniu 26 kwietnia 2020 r. w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach zostanie przeprowadzona recertyfikacja z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników, którym kończą się uprawnienia z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 606 693 045

Osoby zainteresowane proszone
są o przesyłanie zgłoszenia (pobierz plik: docxpdf) na adres 
e­-mailkontakt@augustowskiewopr.pl do dnia 16 kwietnia 2020 r.

W załączeniu aktualne pytania do egzaminu z KPP (pobierz).

SERDECZNIE ZAPRASZAM


Składka członkowska

23 stycznia 2020

Zarząd Augustowskiego WOPR przypomina o obowiązku płacenia składki członkowskiej w wysokości 50 zł.

Osoby które zalegają ze składkami członkowskimi od 2018 roku zostaną wykreśleni z Augustowskiego WOPR!

Podstawa prawna:

  • Statut Augustowskiego WOPR.

§ 14. 1.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 c) opłacanie składek członkowskich.

§ 16 1.Członkowstwo w Augustowskim WOPR ustaje na skutek :

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące.


UWAGA! Zmiany w KPP!

21 stycznia 2020

UWAGA RATOWNICY ! ZMIANY W KPP!

Poniżej interpretacja Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzonych zmian w przepisach KPP! 

http://zgwopr.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=314:kpp-interpretacja-szczegoowa


INFORMACJA

31 grudnia 2019

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:

Nr 1/AWOPR/1/19 „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”, w okresie 23 maja – 31 grudzień 2019 r. 

oraz umowę

Nr 1/AWOPR/2/19 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”,
w okresie 23 maja – 31 grudzień 2019 r. 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego


INFORMACJA

31 grudnia 2019

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienioną umowę na realizację zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim w okresie 08 maja – 31 grudnia 2019 r.

Zrealizowano przy wsparciu finansowemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


ZAPROSZENIE

18 czerwca 2019


INFORMACJA

18 czerwca 2019


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. więcej informacji w polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close