WOPR – Straż Pożarna, za które dziękujemy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.