Wszystkim członkom Augustowskiego WOPR przypominamy o wpłacaniu składek – bezpośrednio w biurze lub na konto. Kwota nie uległa zmianie.

Dziękujemy