Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Augustowie organizuje na pływalni miejskiej kurs na Młodszego Ratownika WOPR.
Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu od dnia
28 lutego 2009 r. Planowany koniec kursu – maj 2009.

Spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych odbędzie się 
20 lutego 2009 r.
 o godzinie 17.30 w biurze Augustowskiego WOPR.

Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR
(nr telefonu 087 643 06 84) w każdy piątek, w godzinach
16.00 – 19.00, lub pod numerem 0 606 693 045.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!