Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Augustowie organizuje kursy na:

– Młodszego Ratownika WOPR
– Ratownika WOPR

od dnia 17 sierpnia 2009 r.

Wymogi formalne na kurs młodszego ratownika WOPR:
1.Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2.Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3.Uczestnik ma złożyć:
a)pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b)zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4.Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Wymogi formalne na kurs ratownika WOPR:
1.Posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR.
2.Posiadanie dodatkowego uprawnienia przydatnego w ratownictwie.
3.Ukończony 16 rok życia.
4.Posiadanie specjalnej karty pływackiej.

Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2009 r. o godzinie 17:00 w biurze Augustowskiego WOPR
(ul. Sucharskiego 15).

Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR ( nr telefonu 087 643 06 84) w godz. 11:00-15:00 w pon, wt, środę, piątek i od 15:00 do 19:00 w czwartek, pod numerem 0 606 693 045 lub w pokoju ratowników.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY