Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Augustowie organizuje kursy na:

– Młodszego Ratownika WOPR
– Ratownika WOPR

w okresie 11–29 czerwiec 2010 r.

Wymogi formalne na kurs młodszego ratownika WOPR:
1.Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2.Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3.Uczestnik ma złożyć:
a)pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b)zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4.Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 r. o godzinie 18:00 w biurze Augustowskiego WOPR
(ul. Sucharskiego 15).

Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR (nr telefonu 087 643 06 84) w piątek w godzinach 16:00 – 19:00, pod numerem 0 606 693 045 lub w pokoju ratowników.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY