Zabezpieczenie ratownicze Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi wytrzymałościowych NECKO ENDURANCE 2010
10 -11.07.2010 r.