Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Augustowie organizuje kursy na:

– Młodszego Ratownika WOPR
– Ratownika WOPR

w okresie 13–27 sierpnia 2010 r.

Wymogi formalne na kurs młodszego ratownika WOPR:
1.Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2.Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3.Uczestnik ma złożyć:
a)pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b)zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4.Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2010 r. o godzinie 17:00 w biurze Augustowskiego WOPR
(ul. Sucharskiego 15).

Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR (nr telefonu 087 643 06 84) , kom. 0 606 693 045,
e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl lub marekopolski@wp.pl.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY