Podziękowanie PANU KAZIMIERZOWI KOŻUCHOWSKIEMU Burmistrzowi Miasta za wspieranie idei krzewienia aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz dofinansowanie półkolonii
„Z wodą na ty” dla 54 uczniów augustowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w terminie
19 – 25. 07 oraz 2 -8. 08. 2010 r.
organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie i Augustowskie WOPR.

pobierz plik