Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Augustowie organizuje kurs:
Młodszego Ratownika WOPR
od dnia 25 lutego 2011 r.
Wymogi formalne na młodszego ratownika WOPR:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
 a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
 b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 r. o godzinie 17:00 w biurze Augustowskiego WOPR
(ul. Sucharskiego 15).
Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR
(nr telefonu 087 643 06 84), kom. 0 606 693 045.
e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl lub marekopolski@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY