Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie organizuje kursy:
Ratownika WOPR
Młodszego Ratownika WOPR
od dnia 17 czerwca 2011 r. 
 
 
Wymogi formalne na kurs młodszego ratownika WOPR:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań
do odbycia kursu (pobierz druk).
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
Wymogi formalne na kurs ratownika WOPR:
1. Stopień młodszego ratownika WOPR.
2. Ukończone 16 lat, zdać egzamin wstępny.
3. Dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie.
4. Posiadać specjalną kartę pływacką.
5. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań
do odbycia kursu (pobierz druk).
Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 r. o godzinie 17.00
w biurze Augustowskiego WOPR (ul. Sucharskiego 15).
Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR
(nr telefonu 087 643 06 84) w piątek w godzinach 16:00 – 19:00,
pod numerem 0 606 693 045 lub w pokoju ratowników.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY