Zabezpieczenie IV Podlaskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych – Augustów 2011 w dniach 25, 30 – 31 maj 2011r. na rzece Netta przez Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.