Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie organizuje kursy:
na patenty motorowodne (sternik, starszy sternik, licencja holowanie narciarza wodnego) w dniach: 
04 – 09.10.2011 r. 
Wymogi formalne:
– sternik (ukończenie 12 roku życia – oświadczenie rodziców).
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych (pobierz druk).
W cenę wliczony jest koszt kursu, egzaminu końcowego i patentu.
Spotkanie organizacyjne 4 października 2011 r.
o godzinie 17.00 w biurze Augustowskiego WOPR ul. Sucharskiego 15.
Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR (nr telefonu 087 643 06 84), kom. 0 606 693 045.
e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl lub marekopolski@wp.pl
Ratownicy WOPR mają zniżkę!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY