Augustowski WOPR – „Szlachetna paczka”. „Transport paczek z Białegostoku do rodzin z Augustowa”.