Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie organizuje kurs:
Młodszego Ratownika WOPR
od dnia 24 lutego 2012 r.
 
 
Wymogi formalne na kurs młodszego ratownika WOPR:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań
do odbycia kursu (pobierz druk).
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r. o godzinie 18:00 
w biurze Augustowskiego WOPR (ul. Sucharskiego 15).
Zapisy chętnych na karcie zgłoszenia, którą należy przesłać na
 adres e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl lub pod numerem telefonu 0 606 693 045.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
patronat medialny: