Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe w Augustowie organizuje kursy
na patenty motorowodne (sternik, starszy sternik, 
licencja holowanie narciarza wodnego)
w dniach: 01 – 06.05.2012 r. 
 
 
Wymogi formalne:
– sternik (ukończenie 12 roku życia – oświadczenie rodziców).
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych (pobierz druk).
W cenę wliczony jest koszt kursu, egzamin końcowy i patent.
Spotkanie organizacyjne 1 maja 2012 r. o godzinie 17.00
w biurze Augustowskiego WOPR ul. Sucharskiego 15.
Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR
 (nr telefonu 087 643 06 84), kom. 0 606 693 045.
Ratownicy WOPR mają zniżkę!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
patronat medialny: