Sprzątanie rzeki Carnej Hańczy w Nadleśnictwie Głęboki Bród w dniu 14.04.2012 r. przez ratowników z Augustowskiego WOPR