Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie organizuje kurs:
– Ratownika WOPR
– Młodszego Ratownika WOPR
od dnia 16 lipca 2012 r.
 
Wymogi formalne na kurs młodszego ratownika WOPR:
1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań
do odbycia kursu (pobierz druk).
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
Wymogi formalne na kurs ratownika WOPR:
1. Stopień młodszego ratownika WOPR.
2. Ukończone 16 lat, zdać egzamin wstępny.
3. Dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie.
4. Posiadać specjalną kartę pływacką.
5. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań
do odbycia kursu (pobierz druk).
Spotkanie organizacyjne:
Odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 r. o godzinie 18:00 
w biurze Augustowskiego WOPR (ul. Sucharskiego 15).
Zapisy chętnych w biurze Augustowskiego WOPR
(nr telefonu 087 643 06 84), kom. 0 606 693 045.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
patronat medialny:
Augustow24.pl