W dniu 3 lipca 2012 r. zawarto umwę darowizny kwoty pieniężnej pomiędzy Nadleśnictwem Głęboki Bród reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Wilczyńskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród
a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:
1. Marka Opolskiego – Prezesa
2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępce Prezesa.
Przedmiotem umowy jest darowizna pieniężna w kwocie 500,00 zł. jako wsparcie finansowe działalności statutowej.
Za otrzymane wsparcie serdecznie dziękujemy!