W wyniku realizacji umowy Nr 1/AWOPR/1/12 podpisanej

z Zarządem Województwa Podlaskiego zrealizowano zadanie publiczne pod tytułem „Patrolowanie akwenów znajdujących się 

w powiecie augustowskim”, w okresie 31 styczeń – 31 grudzień 2012 r.

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego