W Augustowie rozpoczęły się działania „Bezpieczne Miasto”. Do udziału czynnie włączyli się augustowscy Policjanci oraz ratownicy WOPR. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem są Augustowskie Placówki Kultury oraz samorząd miasta Augustów skierowane jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół w mieście. Założeniem działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest rozpoczęty od wczoraj cykl spotkań z uczniami szkół i przedszkoli. W wizytach udział biorą władze miasta, przedstawiciele Augustowskich Placówek Kultury, Kierownictwo Wydziału Oświaty, Policjanci oraz ratownicy WOPR. W czasie spotkań goście poruszają tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a ratownicy WOPR mówią

o bezpiecznym zachowaniu nad wodą.

 

źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl