W dniu 27 maja 2013 r. zawarto umowę Nr 4/2013 między Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim

z siedzibą w Białymstoku reprezentowanym przez:

 

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Bogusława Maksima.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

 

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

 

na realizację zadania publicznego pod nazwą:

 

Utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim.