W dniu 10 czerwca 2013 r. zawarto następujące umowy:

Nr 1/AWOPR/1/13. 

Nr 1/AWOPR/2/13. 

Nr 1/AWOPR/3/13. 

Nr 1/AWOPR/4/13. 

 

w Białymstoku między Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

 

1. Karola Pileckiego – Członka Zarządu Województwa

2. Jacka Piorunka – Członka Zarządu Województwa

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

 

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępce Prezesa

 

na realizację następujących zadań publicznych:

 

1. Utrzymanie gotowości ratowniczej w powiecie augustowskim.

2. Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników w powiecie augustowskim.

4. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim.