W dniu 3 września 2013 r. Zarząd Augustowskiego WOPR w składzie:

 

1. Prezes – Marek Opolski.

2. Z-ca Prezesa Michał Tomasz Woroniecki.

3. Sekretarz – Dariusz Tułaziński.

4. Członek – Tomasz Kamiński.

5. Członek Kazimierz Gołaszewski.

 

jednogłośnie zatwierdził 3 uchwały:

1. Uchwała nr 1/09/2013 w sprawie zatwierdzenia listy członków Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dzień 3 września 2013 r.

2.Uchwała nr 2/09/2013 w sprawie wyznaczenia terminu Walnego Zebrania

sprawozdawczo – wyborczego w Augustowskim WOPR na dzień 19.09.2013 r. na godzinę 17:00.

3.Uchwała nr 3/09/2013 w sprawie wyboru delegatów na Walne Zebranie

sprawozdawczo – wyborczego w Augustowskim WOPR.