W dniu 19 grudnia 2013 r. Zarząd Augustowskiego WOPR w składzie:

1. Prezes – Marek Opolski.

2. Z-ca Prezesa Michał Tomasz Woroniecki.

3. Sekretarz – Dariusz Tułaziński.

4. Członek – Tomasz Kamiński.

5. Członek Kazimierz Gołaszewski.

jednogłośnie zatwierdził 3 uchwały:

1. Uchwała nr 1/12/2013 w sprawie wyznaczenia terminu Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Augustowskiego WOPR, na dzień 05.01.2014 r. na godzinę 12:00, w celu zatwierdzenia zmian w statucie.

2. Uchwała nr 2/12/2013 w sprawie wyboru delegatów na Walne Zebranie w Augustowskim WOPR.

3.Uchwała nr 3/12/2013 w sprawie obowiązkowego stawienia się członków stowarzyszenia na walne zebranie w dniu 5.01.2014 r. na godzinę 12:00 na podstawie § 14 statutu.