Zarząd Augustowskiego WOPR działając na podstawie statutu zwołuje walne zebranie członków stowarzyszenia na dzień 5 stycznia 2014 r. na godzinę 12:00 w celu zatwierdzenia zmian w statucie.

Spotkanie w biurze Augustowskiego WOPR.

 

Obecność obowiązkowa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY