Kurs ratownika wodnego – Moduł I.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje kurs na stopień ratownika wodnego

Moduł – I (młodszy ratownik WOPR) od dnia 15.03.2014 r. 

Wymogi formalne:

1) ukończone 12 lat;

2) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia

(w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);

3) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami);

4) umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką.

 

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się w dniu 13 marca 2014 r. 

o godzinie 18:00 w biurze Augustowskiego WOPR (ul. Sucharskiego 15).

Zapisy chętnych na karcie zgłoszenia (pobierz), którą należy przesłać na adres e-mail: kontakt@augustowskiewopr.pl  lub pod numerem telefonu 0 606 693 045.

 

Serdecznie zapraszamy.