W dniu 29 czerwca 2014 r. zawarto umowę Nr 1/2014 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywną

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:
1. Marka Opolskiego – Prezesa
2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej  i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.

Pan Wojewoda w dniu ratownika wodnego złożył serdeczne życzenia koleżankom i kolegom ratownikom z Augustowskiego, Białostockiego, Łomżyńskiego i Suwalskiego WOPR. Przekazał sprzęt ratowniczy
i asekuracyjny.
W imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczył Prezesa Marka Opolskiego srebrnym krzyżem zasługi.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku