W dniu 15 lipca 2014 r. zawarto następujące umowy:

Nr 1/AWOPR/1/14. 

Nr 1/AWOPR/2/14. 

w Białymstoku między Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

1. Karola Pileckiego – Członka Zarządu Województwa

2. Jacka Piorunka – Członka Zarządu Województwa

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępce Prezesa

na realizację następujących zadań publicznych:

1. Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim.

2. Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.