W dniu 21 maja 2015 r. zawarto następujące umowy:

Nr 1/AWOPR/1/15. 

Nr 1/AWOPR/2/15. 

w Białymstoku między Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

1. Bogdana Dyjuka – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego

2. Jerzego Leszczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępca Prezesa

na realizację następujących zadań publicznych:

1. Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w Powiecie Augustowskim.

2. Prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim.