W dniu 26 maja 2015 r. zawarto umowę Nr 1/2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim Andrzejem Meyerem

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

 

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

 

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej  i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.

 

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku