W dniu 1 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr 1/2016 

w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

na realizację następującego zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim od dnia 01.06. do 31.12.2016 r.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku