Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:
1. Nr 1/AWOPR/1/16 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w Powiecie Augustowskim”,
oraz umowę
2. Nr 1/AWOPR/2/16 „Prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim”.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego