W dniu 23 maja 2017 r. zawarto następujące umowy:

Nr 1/AWOPR/1/17
Nr 1/AWOPR/2/17 

w Białymstoku między Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

1. Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
2. Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa
2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

na realizację następujących zadań publicznych:

  1. Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim.
  2. Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.