W dniu 2 czerwca 2017 r. zawarto umowę Nr 1/2017 w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskima Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – prezesa

2. Pawła Burniewicza – sekretarza

na realizację następującego zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim od dnia 02.06. do 31.12.2017 r.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku