W dniu 6 czerwca 2017 r. przeprowadziliśmy pięć pogadanek z drugimi klasami z LO nr 3 w Białymstoku, na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu pływającego połączonego ze spływami na kajakach po jeziorze Serwy. W zajęciach udział wzięło 120 osób. Zajęcia odbyły się w ramach zorganizowanej III Młodzieżowej Konferencji Naukowej Suwalszczyzna 2017 „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa”, która odbyła się w dniach 5 – 6 czerwca 2017 r. w Centrum Wypoczynkowo Rekreacyjnym ProSerwy w Serwach.