W dniach 06 – 07 września 2017 r. przeprowadziliśmy siedem pogadanek z pierwszymi klasami z LO nr 3 w Białymstoku, na temat bezpieczeństwa nad wodą połączonego ze spływami na kajakach po jeziorze Serwy. W zajęciach udział wzięło 200 osób, które odbyło się w Centrum Wypoczynkowo Rekreacyjnym ProSerwy w Serwach.