Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:
Nr 1/AWOPR/1/17 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”,
od dnia 23.05. do 31.12.2017 r.
oraz umowę
Nr 1/AWOPR/2/17 „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”,
od dnia 23.05. do 31.12.2017 r.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego