W dniu 10 maja 2018 r. zawarto umowę w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego  – z-ca prezesa

na realizację zadania publicznego:

„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa podlaskiego w 2018 r.”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku