Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:

Nr 1/AWOPR/1/18 „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”,
w okresie 22 czerwiec – 31 grudzień 2018 r. 

oraz umowę

Nr 1/AWOPR/2/18 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”,
w okresie 22 czerwiec – 31 grudzień 2018 r. 

„Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego