W dniu 08 maja 2019 r. zawarto umowę w Białymstoku między Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:
1. Marka Opolskiego – prezesa
2. Michała Tomasza Woronieckiego  – z-ca prezesa
na realizację zadania publicznego:
„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa podlaskiego w 2019 r.”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku