1. Umowa Nr 1/AWOPR/1/19 – Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.
  2. Umowa Nr 1/AWOPR/2/19 – Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego