Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:

Nr 1/AWOPR/1/19 „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”, w okresie 23 maja – 31 grudzień 2019 r. 

oraz umowę

Nr 1/AWOPR/2/19 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”,
w okresie 23 maja – 31 grudzień 2019 r. 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego