1. Umowa Nr 1/AWOPR/20 – „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”.
  2. Umowa Nr 2/AWOPR/20 – „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”.
Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego