Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienione umowy na realizację zadania publicznego:

Nr 1/AWOPR/20 „Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim”, w okresie 07 maja – 31 grudzień 2020 r. 

oraz umowę

Nr 2/AWOPR/20 „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim”,
w okresie 07 maja – 31 grudzień 2020 r. 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego