Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienioną umowę na realizację zadania publicznego:

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa podlaskiego w 2020 roku” w okresie 15 maja – 31 grudnia 2020 r.

Zrealizowano przy wsparciu finansowemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku