W dniu 27 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury (APK, wejście do budynku od ulicy Kościelnej), Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze. W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, drugi termin wyznacza się na dzień 27 sierpnia 2023 r. o godz. 16:15 w tym samym miejscu. Zapraszamy.