OFERTA AUGUSTOWSKIEGO WOPR

Kursy ratownicze:

– młodszy ratownik WOPR,
– ratownik WOPR,
– ratownik wodny pływalni,
– ratownik wodny śródlądowy.

Kursy motorowodne:

– sternik motorowodny,
– starszy sternik motorowodny,
– licencja holowania narciarza wodnego.

Zabezpieczenie ratownicze:

– kąpielisk,
– pływalni,
– kolonii i obozów,
– patrolowanie akwenów,
– wydawanie opinii.

Zabezpieczenie imprez na akwenach:

– regaty żeglarskie,
– zawody motorowodne,
– spływy kajakowe,
– imprezy masowe,
– ratownictwo specjalistyczne.

Profilaktyka i pokazy ratownicze:

– w szkole,
– na obozach,
– na koloniach.

Egzaminy:

– karta (pływacka),
– specjalna karta pływacka (żółty czepek).

Szkolenia specjalistyczne:

– z zakresu ratownictwa lodowego,
– szkolenie w nurkowaniu podlodowym,
– pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na wodzie,
– z zakresu zabezpieczania spływów kajakowych.

Ochrona środowiska:

– bieżące monitorowanie obszarów przyrodniczo cennych w celu likwidacji poważnych awarii i klęsk żywiołowych,
– zapobieganie poważnym awariom,
– oczyszczanie akwenów.

Kursy ratownicze

Profilaktyka i pokazy ratownicze

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne