INFORMACJA

31 grudnia 2017

Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zrealizowało niżej wymienioną umowę na realizację zadania publicznego:

Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim
od dnia 02.06. do 31.12.2017 r.

„Zrealizowano przy wsparciu finansowemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku”.

Logo Urzędu Województwa Podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


70 – lecie istnienia klubu sportowego SPARTA Augustów

8 grudnia 2017


Nadzwyczajne Walne Zebranie w Augustowskim WOPR

16 października 2017

Uchwała nr 1/10/2017 Zarządu Augustowskiego WOPR z dnia 06.10.2017 r.

W sprawie wyznaczenia terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków zwyczajnych Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zarząd, działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu uchwala co następuje:

Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwyczajnych Augustowskiego WOPR w celu wyboru trzech delegatów na Walne Zebranie WOPR Województwa Podlaskiego, które odbędzie się  w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie WOPR w Augustowie przy ul. Sucharskiego 15. W przypadku nieobecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia uprawnionych do powzięcia wiążących decyzji, drugi termin wyznacza się na dzień 4 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w tożsamym miejscu.

Uprawnionymi członkami zwyczajnymi do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Augustowskiego WOPR są osoby, które zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 2 statutu nie zalegają z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące.


Stanowisko MSWiA w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w zorganizowanych formach wypoczynku

25 września 2017

Pobierz plik PDF


XXXIII Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie – rzeka Netta w Augustowie

17 września 2017

więcej »


Testowanie łodzi motorowej AXOPAR 28 – jezioro Necko

15 września 2017

więcej »


Zajęcia z młodzieżą. „Kręci Mnie Bezpieczeństwo Nad Wodą”

7 września 2017

W dniach 06 – 07 września 2017 r. przeprowadziliśmy siedem pogadanek z pierwszymi klasami z LO nr 3 w Białymstoku, na temat bezpieczeństwa nad wodą połączonego ze spływami na kajakach po jeziorze Serwy. W zajęciach udział wzięło 200 osób, które odbyło się w Centrum Wypoczynkowo Rekreacyjnym ProSerwy w Serwach.

więcej »


Pokazy z zakresu edukacji społecznej wspólnie ze strażakami z KPPSP w Augustowie „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jezioro Białe

14 sierpnia 2017

więcej »


AugustOFF Live Festiwal – statek Żeglugi Augustowskiej Swoboda

13 sierpnia 2017

więcej »


Puchar Polski Jachtów Kabinowych – jezioro Necko

6 sierpnia 2017

więcej »