W dniu 31 stycznia 2012 r. zawarto umwę Nr 1/AWOPR/1/12 w Białymstoku między Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

 

1. Jarosława Zygmunta Dworzańskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego

2. Cezarego Cieślukowskiego – Członka Zarządu

 

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

 

1. Marka Opolskiego – Prezesa

2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępce Prezesa

 

na realizację zadania publicznego pod tytułem „Patrolowanie akwenów znajdujących się 

w powiecie augustowskim”.